Ixta Ontmoet

Organiseren van fysieke ontmoeting tussen ervaringsdeskundigen:

Praktijkhuizen
Onze Praktijkhuizen
Op diverse plekken in Nederland heeft Ixta Noa een Praktijkhuis. De Praktijkhuizen zijn inloophuizen voor en door mensen met een psychische stoornis en/of verslaving. Hier kun je terecht voor informatie en het uitwisselen van ervaringen. Bovendien kun je er oefenen met praktijksituaties. Het oppakken van de draad van het ‘normale’ dagelijkse leven staat in de Praktijkhuizen centraal. Lunchen, computeren, praten, thee drinken en huiswerk maken zijn daar voorbeelden van. Ook anderen – familie, vrienden – die geïnteresseerd zijn in informatie of die graag even een praatje willen maken, zijn van harte welkom.

Bekijk de folder Praktijkhuis

Groepen
(Nazorg)zelfhulpgroepen
Zelfhulp betekent: jezelf ruimte geven door onder deskundige begeleiding je ervaringen te delen met anderen. Ixta Noa heeft verschillende zelfhulpgroepen en nazorgzelfhulpgroepen. In de zelfhulpgroepen wordt gewerkt aan inzicht in je gedrag en het nemen van stappen om het anders te gaan doen. De nazorggroepen bieden steun voor de periode na een therapie of zelfhulpgroep.

Bekijk het overzicht groepen

Voorlichtingen, bijeenkomsten en gastlessen
Voorlichting
Speciaal voor familieleden en omgeving geeft Ixta Noa (in samenwerking met GGZ-instellingen) voorlichting over psychische stoornissen en behandelingsmogelijkheden. Daarnaast biedt Ixta Noa voorlichting en workshops op maat voor verschillende beroeps- en doelgroepen. Voor scholen heeft Ixta Noa ervaringsdeskundige docenten die gastlessen kunnen geven over psychische stoornissen. Daarbij komen thema’s als zelfbeeld en onzekerheid aan bod. Bovendien biedt Ixta Noa lesmateriaal waarmee docenten zelfstandig aan de slag kunnen gaan.

Bijeenkomsten voor ouders, partners en omgeving
Het is moeilijk om iemand met een psychische stoornis te begrijpen. Je voelt je machteloos en wilt graag helpen. Vaak leidt dat tot teleurstellingen en schuldgevoelens. Maar als je je ervaringen kunt delen met anderen, merk je dat je daarin niet alleen staat. Daarom organiseert Ixta Noa jaarlijks diverse bijeenkomsten voor ouders, partners, vrienden en familie van mensen met een psychische stoornis. De groepen worden begeleid door ervaringsdeskundigen. Het kan fijn zijn om hen de vragen te kunnen stellen waarover je partner of kind niets wil zeggen.
Bekijk de folder voor omgeving

Gastlessen
Vanuit Ixta Noa geven we gastlessen op basisscholen, op middelbare scholen, bij beroepsopleidingen en op universiteiten. Tijdens de gastlessen delen de ervaringsdeskundigen vanuit Ixta Noa hun ervaring. Zij vertellen hoe het was om een bepaalde stoornis te hebben. Ixta Noa biedt de gastlessen aan om stoornissen te voorkomen of om deze in een vroeg stadium te signaleren. De gastlessen maken de leerlingen bewust van de belevingswereld, de gedachten en gevoelens van mensen met een bepaalde stoornis en de (ernstige) gevolgen die de stoornis met zich mee kunnen brengen.