Ervaringsverhaal – ‘dankbaar om gastspreker te mogen zijn’

De eerste stap om ergens te komen is te beslissen dat je niet wilt blijven waar je bent.

Ik kon er niet meer omheen. Geïnspireerd door ervaringsdeskundige professionals wist ik wat me te doen stond. Ik wilde persé mijn eigen ervaringen inzetten om anderen te helpen. Ixta Noa werd mijn plek dit doel te verwezenlijken. Een eetstoornis heb je namelijk niet alleen – zo ontdekte ik.

De tweedaagse basistraining verliep vlot. Ik leerde wat van mij als vrijwilliger bij Ixta Noa werd verwacht. De kern in alles is dat je door je eigen ervaringsverhaal te delen een ander kunt (helpen) helen. Ik vond waardering en (h)erkenning. Aansluiting bij mensen die ook een psychisch avontuur hadden beleefd. Steun ook! Herstellen is een doorgaand proces en daarbij ontdekte ik de kracht van de ander, alsook een kracht van mezelf.

Na de basistraining stroomde ik vlekkeloos door naar de gastsprekerstraining en daar leerde ik mijn ervaringsverhaal presenteren voor een groep. In diverse (schoolse) praktijksituaties werd ik uitgedaagd op een deskundige manier te reageren en de interactie met mensen aan te gaan. Bij mezelf te blijven en op een begrijpelijke, en tegelijkertijd inspirerende manier een ervaringsverhaal over te brengen.

Door de gedegen training en daarbij maandelijkse intervisie- en begeleidingsgesprekken waarin ik mezelf uitdaag nog meer te groeien van ervaringen, lukt me dit ontzettend goed. Het blijft me keer op keer verbazen hoe ik een klas stil kan krijgen. 40 ogen die me onophoudelijk geboeid aankijken, de vele “aha-momenten” die ik heb mogen faciliteren, het gesprek dat na een les volgt. Zelfs docenten die teruggeven iets van herkenning te ervaren. Tijdelijk van (meer)waarde mogen zijn van een klas.

Een (ervarings)verhaal mogen delen. Verder gaan in het leven. Keer op keer blijf ik mezelf ontwikkelen en mag ik leren door anderen wat te leren. Het blijft ontzettend dankbaar om gastspreker te mogen zijn.