Ixta Mee

Ixta Mee is onze medezeggenschapsraad. De raad komt zes keer per jaar bijeen op diverse locaties van Ixta Noa om mee te denken, mee te praten en te adviseren over (beleids)zaken die de organisatie aangaan.

Vanuit elk Praktijkhuis zijn er deelnemers en/of vrijwilligers actief. Zij brengen in kaart welke (knel)punten er liggen op de desbetreffende locatie, in samenwerking met alle deelnemers, vrijwilligers en medewerkers. Deze punten worden binnen Ixta Mee besproken zodat de overige leden mee kunnen denken over een eventuele oplossing. Mocht het nodig zijn, doet Ixta Mee een aanbeveling aan de directie. Ook brengen de leden in kaart wat er goed verloopt op de betreffende locatie en hoe dit in stand gehouden kan wordt. Deze “good practises” worden binnen Ixta Mee gedeeld,  zodat de overige leden deze over kunnen dragen aan de medewerkers van de vestiging die zij vertegenwoordigen. Zij kunnen dit, waar gewenst, vervolgens implementeren.

Tijdens de vergaderingen worden er enkele keren per jaar veranderings- en verbeteringsprocessen voorgelegd. Wanneer er tevredenheidsonderzoeken zijn uitgevoerd, denken leden vanuit Ixta Mee mee over de te implementeren oplossingen.

Vanuit Ixta Noa wordt er daarnaast verschillende keren per jaar beroep gedaan op de leden van Ixta Mee, zo worden ze betrokken bij de werving en selectie van nieuwe directieleden en leden in het Raad van Toezicht.

De vergaderdata vind je hier.

Heb je zelf interesse om deel te nemen aan Ixta Mee? Neem dan contact met ons op!