Bergen en dalen | WouterLAM

De geboren twijfelaar
fietst met de angst
in zijn benen
de berg af.

Aangekomen in het dal
twijfelt hij.

Verder gaan
stoppen
of omkeren.

De angst wordt zijn engel
de twijfel haar vleugels
het fietsen vergaat
hem als vliegen
en hij trotseert
berg na berg na berg.

WouterLAM

Reacties