Voor mij betekent Ixta Noa Zutphen veel

Voor mij betekent Ixta Noa Zutphen veel, omdat ik door Meltdown (uitvloeisel door autisme) vorig jaar, mede door Ixta Noa, enigszins, innerlijke rust en zelfvertrouwen ontdekt heb, zonder te moeten excelleren voor buitenwereld. Dit door een aantal keer per week 25 km. naar Zutphen te fietsen, wat voor mij ontspanning is en daar menselijke warmte te mogen ontvangen en geven (hoop ik althans …). Voor mij biedt dat structuur en ik voel me minder ‘gevangen’ door mijn autisme.

Het was voor mij best jammer dat Ixta Noa Zutphen haar deuren tijdelijk sloot, door Corona crisis. In het begin, toen de maatschappij en ik, gedwongen tot rust kwamen, ging het best goed met me (door zelfreflectie) maar wel gewoon met beide benen op de grond. Ik heb vanaf begin berichtgeving over Corona crisis, alles, gedoseerd tot me binnen laten komen, ter bescherming van mijn mentale en fysieke weerstand, maar ben wel in oplossingen gaan denken op mijn niveau.

Normaal ben ik fysiek redelijk sterk, maar afgelopen maanden kreeg ik door astma, corona-achtige verschijnselen, waardoor ik me zoveel mogelijk aan RIVM-protocol hou. Door die verminderde fysieke sociale contacten, ook door wegvallen vrijwilligerswerk tijdelijk, kwamen soms oude, onderdrukte, angstige, denk en gevoels- patronen weer naar de oppervlakte. Heb daarom op tijd aan bel getrokken en kreeg, extra, telefonisch en soms fysiek hulp van een ervaringsdeskundige van Ixta Noa en GGZ-begeleiders. Dit doet me goed, net als, gezamenlijke, video contacten met andere mensen van de inloop en vrijwilligers, want ik heb iedereen best wel gemist.

Wat ik geleerd heb afgelopen tijd is om mijn autisme niet te ontkennen, dat mijn “zijn” geen negatieve vergelijking is met wat een andere wel kan (waardoor ik me schuldig voel), beseffen dat de angst-modus; een hardnekkig, onverwerkt, voortvloeisel is van een dissociatieve stoornis, voortkomend uit autisme, dat mijn zelfbeeld niet het beeld is van wat anderen van mij hebben en bovenal bewustwording van mijn “ego”

Door dit, herhalend en stoïcijns toe te passen en te weten, blijf ik, korter, bij mijn innerlijke kern en worden angstige gevoelens en gedachten niet groots en irreëel; ik heb dan meer sturing over mijn gedachten. Maar regelmatig, sluipt er wel eens een mindere dag door, net als iedereen.

Ik kan nu ook makkelijker empathisch en wederkerig zijn, iets wat voor autistische mensen moeilijker is, maar zeker mogelijk is, wanneer ik maar zelfkennis heb, gevrijwaard bent van zelf opgelegde “aanpassings-stress”( door hoe moeilijk het ook is ; mezelf enigszins te accepteren) en het beseffen dat een andere ook zijn onzekerheden, angsten, eigenaardigheden, pijnen et cetera heeft; ook al zie je dat niet aan buitenzijde, vaak door het zwart/ wit denken.

Wat mij ook helpt bij mij is dagelijks een aantal malen “intermitterend” bijvoorbeeld 5 minuten, intensief, bezig zijn probleemoplossend te denken, hierdoor kom ik mijn eigentrots, oude pijnen et cetera tegen, de rest van de dag doe ik mijn dagelijkse dingen en o.a. ook duursporten, in mijn natuurtuin bezig zijn of, misschien wel t belangrijkste lekker niets doen, zodat alles rustig naar boven kan komen.

Tijdens, bovengenoemde tijd maak in mijn verworven (zelf- of andermans) kennis/ervaringen langzaam eigen, door gedachten/gedrag- verandering, zo kan ik efficiënter omgaan met mijn mentale energie. Ik leg me hierbij weinig druk op. Probeer me, voortdurend, voor te nemen en naar te handelen, qua persoonlijkheid, i.p.v. ‘concurrerend’; authentiek te zijn, een uitdaging in een soms, turbulente, egoïstische samenleving. Ook het vergelijken met een ” neurotypische persoon” probeer ik achterwege te laten. Op deze manieren heb ik een vorm van zingeving gevonden om zo te dealen met mijn mentaal “anders zijn” en dat was vaak een moeilijke en soms eenzame weg.

Ik probeer dit doorleefde, kwetsbare, zelfvertrouwen, als een katalysator te behouden, ook onder moeilijke omstandigheden, zodat ik in sociale verkeer, minder geforceerd mijn “best” hoef te doen en geen masker hoef op te zetten om maar net zo te lijken als een andere, waarvan ik denk dat het sociaal/ maatschappelijk de norm is, omdat deze vaak over-assertief is. Maar het zal altijd enigszins moeilijk blijven, denkpatronen die ik mijn hele leven heb gehanteerd, verander je niet zomaar, omdat het menselijk brein ook geen computer is, die je met een paar programma regels kunt veranderen.

Ook het inzien van gevolgen van het alles onder controle willen hebben, het moeilijk kunnen loslaten, het gelijk willen hebben na evt onrecht, geeft me inzichten; soms is het beter mijn verlies te dragen, maar dat valt niet altijd mee…, daar mijn brein, door autisme, de neiging heeft rationeel te redeneren, maar wanneer ik dat besef maakt dat het “omdenken” wat eenvoudiger…

Een bevriend iemand zei ooit tegen mij dat het te veel in je hoofd verkeren, net zo slecht is als roken…. Een indicatie is dat wanneer ik op de goede weg zit dit resulteert in een rustig en verzadigd gevoel, vooral na een dualistische, onrustige strijd in mijn innerlijke kern. Bij mij helpt vaak ook zelfrelativering d.m.v. humor om het starre los te laten en het beseffen dat mijn ” zijn” een continu flow is, die ook aan veranderingen onderhevig is. Ook dit maakt het makkelijker met anderen, emotioneel, te verbinden.

Eerder was een relatie met een vriendin mijn hoogste streven, dat heb ik losgelaten, door dus authentiek proberen te zijn en ” slow living” na te streven.
Het komt erop neer dat het leven, enigszins in de luwte, voor mij het passends is.
Hoop zo tot ” zelfverwezenlijking” te komen. Maar ook in relatie kom je jezelf tegen, lijkt me.

Autisme betekent voor mij dus ook positieve dingen, zoals beeld en analytisch denken, wat resulteert in dat voor mijn uitvindingen steeds meer serieuze belangstelling is. Dit geldt ook voor industriële airconditioning die o.a. coranavirussen in de te behandelen lucht doodt, waarvoor al gesprekken zijn gevoerd.

Ik wens iedereen sterkte en liefde toe om deze turbulente periode door te komen en hoop iedereen zo snel mogelijk te zien en spreken. Heb besloten te gaan voor vrijwillige ervaringsdeskundige bij Ixta Noa, gewoon om iets terug te doen en omdat locatie Zutphen een fijne omgeving is met goede wisselwerking tussen alle mensen.

Goed goan!

Groetjes Alfred

 

 

Reacties