In Nijmegen zijn momenteel 10 buurtteams. De buurtteams zijn een verlengde van de voormalig sociaal wijkteams. In de buurtteams werken diverse disciplines nauw samen om buurtbewoners te ondersteunen in hun eigen omgeving. Momenteel zijn er vier ervaringsdeskundigen vanuit Ixta Noa actief in de buurtteams.  Zij werken samen met een flexibele pool van ervaringsdeskundige vrijwilligers en ondersteunen hiermee wijkinwoners vanuit ervaringsdeskundigheid.  

In de buurtteams van Nijmegen zijn actief:

  • Monique van der Schoot | Buurtteam Zuid = buurtteam Zuid / Hatert  
  • Marieke Markese | Buurtteam Noord / Oud West
  • Brechje Geutjes | Buurtteam Lindenholt
  • Eva de Bever – Oerlemans | Buurtteam volwassenen midden Nijmegen
  • Micheal ter Voort | Medewerker Buurtteams Lindenholt
  • Bas Vissers | Medewerker Buurteam Dukenburg
  • Mike Vijber | Buurtteam Nieuw-West

Zie ook: Externe Inzet.

Voor meer informatie over Buurtteams Volwassenen kun je terecht op de website van Incluzio.