Aanbod

Ixta Noa werkt vanuit ervaringsdeskundigheid. Binnen Ixta Noa werken we met begeleidingsplannen. Samen met een ervaringsdeskundige binnen Ixta Noa stel je haalbare doelen op die bijdragen aan je herstel. Als je jezelf wilt aanmelden voor een van onze ondersteuningsmogelijkheden, dan kan dat via het aanmeldformulier. Je kunt kosteloos gebruik maken van al onze ondersteuningsmogelijkheden.

Inloop
Ixta Noa biedt inloopvoorzieningen aan. Deze vinden plaats in Praktijkhuizen en in regiogemeentes.  Deze inloopvoorzieningen zijn toegankelijk voor iedereen die worstelt met een psychische kwetsbaarheid en voor hun omgeving. In onze inlopen staat de koffie klaar en er zijn ervaringsdeskundigen aanwezig. Ixta Noa zet zich in voor een sfeer van veiligheid, warmte en openheid. Er is ruimte voor een gesprek, een spelletje en er kan bijvoorbeeld worden meegegeten bij de lunch of avondeten. Bij Ixta Noa kan door gesprekken met de ervaringsdeskundigen en met andere deelnemers erkenning en herkenning worden gevonden.

Wanneer je er aan toe bent, gaan we samen met je aan de slag op weg naar herstel. Je kunt altijd vrijblijvend binnenlopen, alleen of samen met iemand. Wanneer je het prettiger vind om verwacht te worden, kun je ook van tevoren een afspraak maken.

Neem voor meer informatie over de inloop contact met ons op via de mail of telefonisch: 088 – 498 26 62.

Groepen
Bij Ixta Noa kun je deelnemen aan verschillende gespreksgroepen waar je in een veilige en open omgeving kunt praten over je ervaring. Dit doe je met anderen die met vergelijkbare thema’s worstelen. Door te delen in een groep kun je herkenning en erkenning vinden, wat je kan helpen bij je herstel.

We maken onderscheid tussen zelfhulp- en nazorggroepen.

In een zelfhulpgroep leer je om je schaamte te overwinnen en openheid te geven over je psychische stoornis. Daarnaast kan deelname aan een zelfhulpgroep je motiveren tot het veranderen van gedrag. Inzicht in – en erkenning van – de problematiek spelen hierbij een grote rol. Het belangrijkste verschil tussen een zelfhulpgroep en een nazorggroep is dat je als deelnemer van de nazorggroep al inzicht hebt in je eigen stoornis en al een eind op weg bent in het hervinden van je balans. Het accent in deze groep ligt meer op het vasthouden van gemaakte stappen en het voorkomen van terugval. De groep heeft altijd minimaal twee ervaringsdeskundige begeleiders, die vanuit eigen ervaring weten hoe lastig de weg naar herstel kan zijn.

De groepen van Ixta Noa kennen een vaste cyclusopbouw. Iedere 8 weken is er een in- en uitstroommogelijkheid.  We organiseren ook groepsbijeenkomsten in samenwerking met andere organisaties, deze groepen kunnen verschillen in opbouw van de groepen binnen Ixta Noa.

Neem voor meer informatie over de groepen contact met ons op.

Ixta Online
Als je niet naar Ixta Noa toe kunt komen omdat de afstand te groot is of omdat zomaar even bij ons binnenlopen misschien nog te spannend is, dan is Ixta Online een uitkomst. Je hoeft geen diagnose te hebben, het gaat erom wat jij voelt.

Wanneer je deelneemt aan Ixta Online heb je wekelijks contact met één van onze ervaringsdeskundigen, vanaf je laptop of je telefoon. Samen bespreek je waar je tegenaan loopt, aan welke doelen je wilt werken en op welke manier wij je daarbij kunnen ondersteunen.

Neem voor meer informatie over Ixta Online contact met ons op via de mail of telefonisch: 088 – 498 26 62.

Respijt
Het Respijt is een logeervoorziening voor mensen (18+) met een psychische kwetsbaarheid. Je kunt gebruik maken van het Respijt om op te laden of even op adem te komen voor een duur van enkele dagen tot maximaal twee weken.

Doordat het Respijt gekoppeld is aan het Praktijkhuis is er een korte lijn voor ondersteuning. Tijdens je verblijf in het Respijt vragen we je om naast de afspraken buiten de deur, zoals vrijwilligerswerk en/of therapie, mee te draaien in het Praktijkhuis. Het verblijven in het Respijt kan een toevoeging zijn op jouw lopende behandeltraject. Eigen verantwoordelijkheid is noodzakelijk om deel te mogen nemen aan het Respijt. Buiten openingsuren verblijf je zelfstandig in het Respijt.

Op het moment dat je gebruik wil maken van het Respijt zal er een intake gesprek gepland worden. Hierin wordt besproken wat Ixta Noa kan bieden, wordt de duur van het verblijf bepaald, regels besproken en zal er een overeenkomst getekend worden. Ook nemen we een risico-inventarisatie mee. Wanneer blijkt dat je de regels niet nageleefd of deze voorziening niet voldoende helpend is, kan er na overleg worden besloten om de ondersteuning door middel van het Respijt te beëindigen. Er wordt dan met je meegekeken naar alternatieve ondersteuning.

Neem voor meer informatie over respijt contact met ons op via de mail of telefonisch: 088 – 498 26 62.

Ixta in de GGZ
Vanuit Ixta Noa worden bij verschillende organisaties ervaringsdeskundigen ingezet die binnen de behandeling ondersteunen vanuit ervaringsdeskundigheid. Onder samenwerkingen kun je terugvinden binnen welke organisaties we dit doen.

Neem voor meer informatie over Ixta in de GGZ contact met ons op via de mail of telefonisch: 088 – 498 26 62.

Ixta in de wijk
In diverse gemeenten worden ervaringsdeskundigen ingezet in de wijk om buurtbewoners en professionals te ondersteunen en adviseren vanuit ervaringsdeskundigheid. Je kunt hier terugvinden in welke gemeente we dit doen.

Neem voor meer informatie over Ixta in de wijk contact met ons op via de mail of telefonisch: 088 – 498 26 62.

Ixta Mee

Ixta Mee is onze medezeggenschapsraad. Binnen Ixta Mee stimuleert Ixta Noa deelnemers en vrijwilligers om actief mee te denken, mee te praten en te adviseren over (beleids)zaken die de organisatie aangaan. Ixta Mee behandelt onderwerpen die voor iedere betrokkene van belang zijn. Het gaat dus nooit om een individueel belang of een klacht.

Ixta Mee bestaat uit een actieve groep van deelnemers en vrijwilligers.

Leden van Ixta Mee:

  • Peilen vragen en kijken kritisch naar de kwaliteit van de dienstverlening;
  • Denken mee in veranderings- en verbeterprocessen;
  • Brengen gevraagd of ongevraagd advies uit;
  • Komen op voor de rechten van deelnemers, vrijwilligers en medewerkers;
  • Maken zich sterk voor inspraak en medezeggenschap;
  • Volgen de landelelijke en regionale ontwikkelingen in de GGZ.

Lees voor meer informatie hier verder…
Heb je vragen over Ixta Mee? Neem dan gerust contact met ons op via de mail of telefonisch: 088 – 498 26 62.