Ixta Deskundig

We laten onze cliënten niet los wanneer ze in behandeling zitten. Het inzetten van ervaringsdeskundigen binnen de reguliere GGZ-behandeling werkt drempelverlagend. Door het inzetten van eigen ervaring ontstaat er hoop en vertrouwen bij de cliënt. Dit vergroot de motivatie voor behandeling en herstel. Onze ervaringsdeskundige worden via GGZ-instellingen ingezet bij het bezoeken van cliënten, het geven van psycho-educatie of ondersteuning in de praktijk. In veel gevallen werken ze direct samen met de therapeut.

Voor meer informatie over Ixta deskundig kun je contact met ons opnemen via de mail: info@ixtanoa.nl of telefonisch: 088 – 498 26 62.