Bij Ixta Noa kun je deelnemen aan verschillende gespreksgroepen waar je in een veilige en open omgeving kunt praten over je ervaring. Dit doe je met anderen die met vergelijkbare thema’s worstelen. Door te delen in een groep kun je herkenning en erkenning vinden, wat je kan helpen bij je herstel. We bieden bij Ixta Noa diverse groepen aan: zelfhulp- en nazorggroepen, steungroepen en herstelgroepen. 

In een zelfhulpgroep (zoals de zelfhulpgroep eetstoornissen) leer je om je schaamte te overwinnen en openheid te geven over je (psychische) kwetsbaarheid of problematiek. Deelname aan een zelfhulpgroep kan je motiveren tot het veranderen van gedrag. Inzicht in en erkenning van de problematiek speelt hierbij een grote rol. 

Het belangrijkste verschil tussen een zelfhulpgroep en een nazorggroep is dat je als deelnemer van de nazorggroep al inzicht hebt in je eigen problematiek en al een eind op weg bent in het hervinden van je balans. Een voorbeeld hiervan is de nazorggroep eten, angst en dwang. Het accent in deze groepen ligt meer op het vasthouden van gemaakte stappen en het voorkomen van terugval. De groepen hebben altijd minimaal twee ervaringsdeskundigen die vanuit eigen ervaring weten hoe lastig de weg naar herstel kan zijn. De zelfhulp en nazorggroepen van Ixta Noa kennen een vaste cyclusopbouw. Iedere 8 weken is er een in- en uitstroommogelijkheid.   

Bij de steungroepen staat steun door lotgenoten contact centraal en ligt de focus maximaal op het delen van ervaringen en het bieden van een plek voor erkenning en herkenning. We hebben diverse steungroepen zoals de steungroep depressie en de steungroep studeren met een psychische kwetsbaarheid.  

Ixta Sterk Groep

In een herstelgroep zoals de Ixta Sterk groep werken we los van diagnoses. Het model van Positieve Gezondheid wordt door elke deelnemer voorafgaand aan de groep ingevuld. Je beantwoord vragen over je mentale welbevinden, lichaamsfuncties en dagelijks functioneren, de mate van meedoen in de maatschappij, zingeving en kwaliteit van leven.  Vervolgens ontstaat er een “spinnenweb”. Hiermee kun je inzichtelijk krijgen hoe je jouw gezondheid ervaart. Vervolgens gaan we met elkaar het gesprek aan. Wat is voor jou belangrijk, en waarom? Zou je iets willen veranderen en zo ja, wat? En wie of wat kan je hierbij helpen? De groepsbegeleiders delen in deze groep ook hun ervaringen met betrekking op de weg naar herstel. 

Werk & studie Groep

Ook organiseert Ixta Noa groepsbijeenkomsten in samenwerking met andere organisaties, zoals de Werk en Studie groep. Het is gebleken dat betaald werk of het oppakken van een studie niet vanzelfsprekend is als je psychische problemen hebt (ervaren). Niet alleen het solliciteren of het schrijven van je cv kan al van alles oproepen, ook de angst voor uitval of stigma kan belemmerend werken. Dan kan het juist fijn zijn om met lotgenoten ervaringen, tips en trucs uit te wisselen. Voor meer informatie over deze groep klik je hier verder…

Externe groepen binnen de Praktijkhuizen

Er zijn in verschillende Praktijkhuizen externe groepen die gebruik maken van onze ruimtes zoals bijvoorbeeld Narcotic Anonymous, Depressievereniging en de Autisme Soos. Deze groepen kunnen verschillen in opbouw van de groepen binnen Ixta Noa.