Het Respijt in Nijmegen

Het Respijt is een voorziening voor mensen (18+) die een psychische onbalans ervaren. Zij kunnen gebruik maken van het Respijt om op te laden of even op adem te komen voor een duur van enkele dagen tot maximaal twee weken. Er zijn vier kamers gerealiseerd waar vier afzonderlijke personen kunnen verblijven. Er is een gezamenlijke keuken en badkamer met toilet op de verdieping. Op één kamer staat een slaapbank voor eventueel een ouder/gast.

Doordat het Respijt gekoppeld is aan het Praktijkhuis is er een korte lijn voor ondersteuning. Tijdens het verblijf in het Respijt wordt er gevraagd om naast de afspraken buiten de deur, zoals vrijwilligerswerk en/of therapie, mee te draaien in het Praktijkhuis. Wij bieden een duidelijke structuur van dag en nacht en gezamenlijke eetmomenten. Ook zal er een begeleidingsplan worden opgesteld. Hierin worden (kleine) doelen gesteld en geëvalueerd. Het verblijven in het Respijt is een toevoeging naast een traject die iemand al heeft lopen. Buiten openingstijden van het Praktijkhuis is het noodzakelijk om zelfstandig de overige tijd in te kunnen vullen. Uiteraard kunnen vrijwilligers meedenken in de manier waarop dat te doen.

Aanmelding
Op het moment dat iemand gebruik wil maken van het Respijt vragen we allereerst, om het aanmeldformulier in te vullen op onze website. Daarna zal er een intake gesprek gepland worden. Tijdens het intakegesprek is het prettig wanneer dit mogelijk is, een familielid of nabije persoon, (dit kan ook een hulpverlener zijn) meekomt tijdens dit intake gesprek. We maken kennis met elkaar, we leggen alles uit over het Respijt, wat Ixta Noa kan bieden en nemen hierin ook een risico-inventarisatie mee. Het is belangrijk om te weten dat je, je eigen verantwoordelijkheid kan dragen tijdens het verblijf. Wanneer iemand in crisissituatie zit, is het niet mogelijk om te logeren in het Respijt. Wanneer we besluiten dat het Respijt de juiste plek is, gaan we de duur van het verblijf bespreken. We vullen we het begeleidingsplan in en vragen we een aantal telefoonnummers vanuit je eigen netwerk. Samen bespreken we de regels en er zal een overeenkomst getekend worden voor het verblijf in het Respijt. Wanneer blijkt dat de regels niet worden nageleefd of deze voorziening niet voldoende helpend is, kan er na overleg worden besloten om de ondersteuning door middel van het Respijt te beëindigen. Er wordt dan meegekeken naar alternatieve ondersteuning.

Voor vragen kun je altijd contact opnemen met Lauren Bens (06 – 15 65 88 12).

Een mail sturen kan natuurlijk ook: respijtnijmegen@ixtanoa.nl . Daarnaast kunnen gasten en professionals langskomen voor een rondleiding door het Respijt om een indruk te krijgen. Dit kan tijdens de openingstijden van het Praktijkhuis.

Ervaringsverhaal van een Respijt deelnemer

Sfeerimpressie van het Respijt