Ixta MEE is het medezeggenschapsorgaan van Ixta Noa. De leden van Ixta MEE zijn deelnemers, vrijwilligers en stagiaires vanuit alle locaties en regio’s. Twee Ixta Noa medewerkers zijn voorzitters en faciliteren Ixta MEE. Ixta MEE komt zes keer per jaar bijeen op de diverse locaties van Ixta Noa om mee te denken, mee te praten en te adviseren over (beleids)zaken. De deelnemers van Ixta MEE vergaderen zelf, maar ook samen met de directie en de Raad van Toezicht. 

De leden halen informatie op vanuit hun Praktijkhuis en regio en brengen dit in tijdens de vergaderingen. Alle leden kunnen dan meedenken en ervaringen delen. Mocht het nodig zijn dan doet Ixta MEE een aanbeveling aan de directie. Naast verbeterpunten wordt juist ook gedeeld wat er goed gaat en wat je kunt leren van elkaar. De Ixta MEE leden nemen alle adviezen weer mee naar hun locatie zodat dit opgepakt kan worden door de medewerkers en vrijwilligers (of: het team) daar. Zo groeien we samen. 

Ixta MEE draagt ook haar steentje bij rondom de tevredenheidsonderzoeken, bij het aanstellen van nieuwe directieleden en Raad van Toezicht leden.

Kom je als bezoeker bij Ixta Noa of werk je voor Ixta Noa? Heb je interesse in het meedenken over Ixta Noa en voel je je betrokken? Neem dan deel aan Ixta MEE. Jij kunt het verschil maken! Je kunt je opgeven bij één van de medewerkers in het Praktijkhuis.