Kwaliteit

Kwaliteit is voor ons een vanzelfsprekendheid. Wij verdiepen ons in de wensen en verwachtingen van de belanghebbenden van onze organisatie. Wij streven ernaar optimaal te voldoen aan deze verwachtingen binnen de kaders van onze professionele inzichten.

Het kwaliteitsbeleid vormt een integraal onderdeel van het totale beleid van de organisatie. De visie, missie en het motto van Ixta Noa staan centraal in alle beleidsplannen en de daarvan afgeleide werkzaamheden en diensten. Uitgangspunt van het gehele kwaliteitssysteem is het continu en aantoonbaar verbeteren van de dienstverlening.

Er is voortdurende aandacht voor het verhogen van de efficiency, optimaliseren van de dienstverlening, verlaging van het ziekteverzuim, realisatie van een optimale bezetting en het blijvend voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Elk kwartaal vinden er binnen Ixta Noa interne audits plaats. Enerzijds om te toetsen of er conform de beschreven kwaliteitsstandaarden wordt gewerkt en anderzijds om te beoordelen waar de beschreven kwaliteitsstandaarden op grond van de ervaringen in de praktijk aanpassing behoeven.

Daarnaast vindt er eenmaal per drie jaar een externe certificering plaats. Een externe certificerende instelling toetst of het kwaliteitssysteem van een instelling voldoet aan vooraf vastgestelde HKZ-normen (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector).

Tevens vindt er ieder jaar een externe audit plaats door een door de Raad van Accreditatie geaccrediteerde certificatie-instelling. Deze instelling toetst of het kwaliteitssysteem van Ixta Noa voldoet aan de vooraf vastgestelde HKZ-normen (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Het HKZ-keurmerk maakt zichtbaar dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, patiënten/consumenten en de overheid worden gesteld. In 2018 heeft Ixta Noa opnieuw een HKZ certificering gekregen. Wil je meer hierover weten? Kijk dan op de HKZ website.