Reglementen

Algemene Leveringsvoorwaarden

Als je zorg krijgt van Ixta Noa dan zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. In de algemene leveringsvoorwaarden staat niet welke zorg je nodig hebt, maar wel waar Ixta Noa en ook jij je als cliënt of bezoeker je aan moeten houden Bijvoorbeeld regels over veiligheid en privacy.

Lees hier de: Leveringsvoorwaarden Ixta Noa

Privacy voor alles

We vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jou privacygevoelige gegevens. Daarom hebben wij een privacyreglement. In dit reglement staan regels hoe wij omgaan met je persoonsgegevens. We hopen natuurlijk dat het niet voorkomt, een klacht over onze dienstverlening. Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Omdat we van mening zijn dat klachten er zijn om op te lossen en om van te leren willen we jouw klacht graag horen. Wij willen graag samen met je naar een oplossing zoeken.

Lees hier de Privacyverklaring Ixta Noa
Lees hier het: Reglement privacy Ixta Noa

Klachten en complimenten

Ben je tevreden over Ixta Noa? We vinden het leuk als je dat laat weten. Ook als je vindt dat iets niet goed gaat, horen we dat graag. Soms is een goed gesprek met je begeleider of één van onze medewerker voldoende om je onvrede weg te nemen. Wellicht komen jullie er samen op een goede manier uit. Als dit gesprek voor jou niet tot een aanvaardbare oplossing leidt, dan kun je gebruik maken van de klachtenprocedure en een schriftelijke klacht indienen bij de klachtencommissie. Na ontvangst nemen je klacht op in ons klachtenregistratiesysteem. Je ontvangt binnen een week een schriftelijke (e-mail) ontvangstbevestiging van het binnenkomen van je klacht. Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op via de e-mail: info@ixtanoa.nl of telefonisch: 088 – 498 26 62.

Downloads:

Klachtenreglement voor cliënten-en-vrijwilligers

Klachtenformulier voor cliënten-en-vrijwilligers

Klachtenreglement voor medewerkers

Klachtenformulier voor medewerkers

Procedure klachtenafhandeling

Huisregels Praktijkhuis, Respijtvoorziening en de Ixta Noa groepen

Huisregels zijn de afspraken die gelden in het Praktijkhuis, de Respijtvoorziening en binnen de Ixta Noa zelf-en nazorggroepen. Regels en afspraken zijn niet bedoeld om de gezelligheid weg te nemen. Deze huisregels zijn opgesteld om het verblijf van bezoekers en medewerkers van het Praktijkhuis zo aangenaam mogelijk te maken. Daarom verwachten wij van medewerkers en bezoekers en alle andere betrokkenen een coöperatief gedrag en een houding volgens de normale omgangsnormen. Dat kun je ook van ons verwachten!

Download: Huisregels Praktijkhuis

Download: Huisregels Respijtvoorziening

Download: Huisregels groepen