Kwaliteit is voor ons een vanzelfsprekendheid. Het kwaliteitsbeleid vormt een integraal onderdeel van het totale beleid van de organisatie. Wij verdiepen ons in de wensen en verwachtingen van de belanghebbenden van onze organisatie. Wij streven ernaar optimaal te voldoen aan deze verwachtingen binnen de kaders van onze professionele inzichten. De visie, missie en het motto van Ixta Noa staan centraal in alle beleidsplannen en de daarvan afgeleide werkzaamheden en diensten. Uitgangspunt van het gehele kwaliteitssysteem is het behouden van de kwaliteit en het voortdurend aantoonbaar verbeteren van onze dienstverlening. 

Er is continu aandacht voor het optimaliseren van de kwaliteit van onze dienstverlening, de verlaging van het ziekteverzuim, realisatie van een optimale bezetting en het blijvend voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Het hele jaar door vinden er periodiek binnen Ixta Noa interne audits plaats. Enerzijds om te toetsen of er conform de beschreven kwaliteitsstandaarden wordt gewerkt en anderzijds om te beoordelen waar de beschreven kwaliteitsstandaarden op grond van de ervaringen in de praktijk aanpassing behoeven.  

Daarnaast vindt er ieder jaar door een onafhankelijke externe certificerende partij een externe audit plaats. Een externe certificerende partij toetst of het kwaliteitssysteem van een instelling voldoet aan vooraf vastgestelde HKZ-normen (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) en of bepaalde processen binnen het bedrijf doeltreffend en effectief zijn.

Het HKZ-keurmerk maakt zichtbaar dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, patiënten, consumenten en de overheid worden gesteld. 

Meer informatie: Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ).