Bijeenkomst voor familie en omgeving in Nijmegen

  • Vind je het moeilijk om te begrijpen wat een eetstoornis is?
  • Wat is precies het verschil tussen Anorexia en Boulimia?
  • Waarom voelt hij/zij zich dik?
  • Je weet niet precies of je haar/hem kan dwingen om te gaan eten?
  • Het gevoel van machteloosheid.

Ouders en andere omstanders staan vaak machteloos in de strijd tegen een eetstoornis. Om die reden organiseert Ixta Noa op maandag 12 december a.s. een speciale bijeenkomst voor ouders met een kind met een eetstoornis. Ook andere omstanders, zoals zusjes, broertjes, vrienden en partners zijn van harte welkom.

Voor sommige ouders is het voldoende om één keer hun ervaringen uit te wisselen. Anderen vinden het prettig om vaker te komen. De groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers en worden begeleid door een ervaringsdeskundige medewerker van Ixta Noa en een ervaringsdeskundige ouder.

Het kan een opluchting zijn om hen de vragen te kunnen stellen waarover je kind gesloten is. De begeleiders van de groep hebben geen oplossingen, maar kunnen wel informatie en adviezen geven. Zij vertellen openlijk over hun eigen ervaringen. Er is deze avond uiteraard ruimte om vragen te stellen en om met elkaar in gesprek te gaan. Door je ervaringen te delen met andere ouders, kun je het gevoel krijgen dat je er niet alleen voor staat.

Tijdens de bijeenkomst is er een tafel ingericht met informatie over eetstoornissen, zoals folders en artikelen, die je mee kunt nemen.

Het programma:

19.15 uur          Welkom in de Praktijkhuiskamer

19.30 uur          Voorstelrondje

19.45 uur          Vragen & voorlichting

20.30 uur          Pauze

20.45 uur          Uitwisselen van tips en ervaringen

21.45 uur          Afsluiten en evalueren

 

Begeleiders:
Ervaringsdeskundige moeder & dochter – Corrie Galbraith & Jitte Galbraith

Aanmelden:
Aanmelden kan bij Jitte: jitte@ixtanoa.nl. Bellen kan ook naar: 06-83 53 13 66.

Na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail of –brief.

Reacties