Gezocht: 3 kartrekkers Herstelcentrum Oost Veluwe

Ervaringsdeskundigen (kartrekkers), Herstelcentrum Oost Veluwe

Tactus Verslavingszorg | sluitingsdatum 19 november 2018

In de regio Oost Veluwe start op 1 januari 2019 het Herstelcentrum.

Missie van het Herstelcentrum
Het Herstelcentrum maakt mogelijk dat ieder met een hulpvraag op het gebied van psychische kwetsbaarheid zich gehoord en ondersteund voelt. Ook wordt men vanuit het Herstelcentrum gestimuleerd in herstel, met als doel groei en ontwikkeling en grip op en balans krijgen in het leven.

Het Herstelcentrum werkt preventief en herstelbevorderend en wil er zijn  voor alle mensen met een psychische kwetsbaarheid, mensen die geraakt zijn door verslaving, en naastbetrokkenen.

Het Herstelcentrum moet een bruisende, levende organisatie worden waar mensen elkaar vanuit hun persoonlijke ervaringen ondersteunen en verder helpen. Wars van diagnoses, vol opbouwende ideeën. Gebruikmakend van eigen ervaringen, om te groeien naar een fijner en zinvoller bestaan.

Kartrekkers gezocht

Voor dit initiatief worden 3 kartrekkers (24 uur per week) gezocht, die gezamenlijk het Herstelcentrum zullen vormgeven en aansturen. De karttrekkers zetten samen met de nog te werven vrijwilligers een fysiek herstelcentrum op.

De 3 kartrekkers werken als een team aan een vlotte opstart van het Herstelcentrum. Dat betekent dat de kartrekkers die gezocht worden:

  • een nieuwe, onafhankelijke organisatie gaan vormgeven;
  • vrijwilligers gaan werven en begeleiden;
  • psychisch kwetsbare mensen en hun naasten op basis van ervaringsdeskundigheid/peersupport gaan ondersteunen;
  • zorgen voor de (naams)bekendheid van het Herstelcentrum;
  • een goede en veilige sfeer binnen het Herstelcentrum bewaken.

Hierbij worden de kartrekkers ondersteund door hostorganisatie Tactus.

Projectgroep

Vanaf het najaar 2017 heeft een projectgroep bestaande uit ervaringsdeskundigen (o.a. vanuit GGNet, IrisZorg, Ixta Noa, Leger des Heils, RIWIS, Tactus/Intact Herstel en Zelfhulp, Team ED en Theateratelier) gewerkt aan een plan van aanpak voor het Herstelcentrum. Het is de intentie om een aantal van de huidige herstelactiviteiten vanuit de reguliere zorgorganisaties over te hevelen naar het Herstelcentrum.

Lees hier verder de vacature

 

 

Reacties