Ixta Mee zoekt nieuwe leden

Met de start van nieuwe jaar zit ook weer de eerste vergadering van Ixta Mee – de medezeggenschapsraad van Ixta Noa – er op.

De raad komt zes keer per jaar bijeen op diverse locaties van Ixta Noa om mee te denken, te praten en te adviseren over (beleids) zaken die de organisatie aangaan.

We zouden graag elke locatie vertegenwoordigd zien in de raad, door vrijwilligers en deelnemers.

Als lid van Ixta Mee breng je in kaart welke (knel)punten er liggen op jouw locatie, in samenwerking met alle deelnemers, vrijwilligers en medewerkers. Deze punten worden binnen Ixta Mee besproken zodat de overige leden mee kunnen denken over een eventuele oplossing. Mocht het nodig zijn, doet Ixta Mee een aanbeveling aan de directie. Ook brengen de leden in kaart wat er goed verloopt op de betreffende locatie en hoe dit in stand gehouden kan wordt. Deze “good practices” worden binnen Ixta Mee gedeeld, zodat de overige leden deze over kunnen dragen aan de medewerkers van de vestiging die zij vertegenwoordigen. Zij kunnen dit, waar gewenst, vervolgens implementeren.

Tijdens de vergaderingen worden er enkele keren per jaar veranderings- en verbeteringsprocessen voorgelegd. Wanneer er tevredenheidsonderzoeken zijn uitgevoerd, denken leden vanuit Ixta Mee mee over de te implementeren oplossingen. Vanuit Ixta Noa wordt er daarnaast verschillende keren per jaar beroep gedaan op de leden van Ixta Mee, zo worden ze betrokken bij de werving en selectie van nieuwe directieleden en leden in het Raad van Toezicht.

Het afgelopen jaar zijn bijvoorbeeld het nieuwe opleidingstraject van Ixta Noa en het activiteitenaanbod van locaties uitgebreid besproken. Tijdens de vergaderingen wordt er veel uitgewisseld over de activiteiten en het aanbod op elke locatie. Leden nemen ideeën die hen leuk lijken mee naar hun locatie en leden bevragen elkaar op hoe hun collega’s aanbod en activiteiten organiseren.

Ixta Mee heeft het afgelopen jaar mogen bijdragen aan het aanstellen van een nieuw Raad van Toezicht lid. Na het bezoek en gesprek in het Praktijkhuis in Enschede heeft Ixta Mee positief ingestemd met zijn aanstelling. Daarnaast is Ixta Mee dit jaar geïnterviewd door de extern auditor, deze betrokkenheid werd door de leden gewaardeerd.

  • Reiskosten en tijdsduur worden vergoed voor vrijwilligers.
  • Deelnemers komen we tegemoet door middel van VVV-bonnen en OV-regelingen in afstemming zodat hier geen kosten in hoeven worden gemaakt.

Heb je interesse, mail dan je motivatie naar Denise (denise@ixtanoa.nl) en Lauren (lauren@ixtanoa.nl).

 

 

Reacties