Karakter en Ixta Noa werken samen: Ouders voor Ouders

Samen met Karakter, een kinder- en jeugdpsychiatrische instelling, is Ixta Noa een project gestart om ouders elkaar te laten ondersteunen. De eerste ouders zijn al getraind om met hun ervaringsdeskundigheid lotgenoten bij te staan.

Het project gaat er van uit dat het voor ouders van een kind met psychiatrische problematiek lang niet altijd even makkelijk is. Ervaringen van anderen kunnen dan helpen. Ouders van kinderen die bij Karakter in behandeling zijn kunnen een beroep doen op de door Ixta Noa opgeleide ervaringsdeskundige ouders.

Face to face
Hierbij valt te denken aan face to face contact: van gedachten wisselen over hoe om te gaan met moeilijke situaties. Getrainde ouders kunnen ondersteunen door het bespreken van de situatie vanuit een andere invalshoek. Maar af en toe een mailtje om je hart te luchten kan ook het verschil maken. Weten dat je niet alleen bent. Het gaat hoe dan ook om maatwerk in overleg met het behandelteam.

Karakter
Karakter is een specialistische organisatie op het gebied van jeugd- en kinderpsychiatrie. Het liefst behandelt Karakter vanuit de thuissituatie. Bij complexere problematiek is er ook mogelijkheid tot opname.

Samenwerken
Ixta Noa gelooft in samenwerken. Van ouders die elkaar helpen tot organisaties die elkaar aanvullen. Jij kleurt wij.

Meer weten over Ouders voor Ouders? Mail naar karakter@ixtanoa.nl

Reacties