Lotgenoten Groep Suïcidale Gedachten in Leeuwarden

Op donderdag 14 november 2019 gaan we bij Ixta Noa in Leeuwarden weer van start met een nieuwe lotgenotengroep voor mensen met suïcidale gedachten.

Soms komt het voor dat je met je verhaal, je gedachten, niet terecht kunt bij je hulpverlener of je omgeving. Dat kan omdat je het gewoon niet wilt, je wilt niemand belasten met dat wat jou bezighoudt. Het kan ook zijn dat je het niet durft omdat je je schaamt en bang bent voor de reacties die dit teweeg kan brengen.

De groep bestaat uit een beperkt aantal mensen die allemaal met dezelfde gedachten rondlopen als jou. De groep komt 1 keer in de twee weken bij elkaar. Het deelnemen aan de lotgenotengroep brengt geen kosten met zich mee.

De groep wordt begeleid door ervaringsdeskundigen die ondersteuning bieden vanuit de ervaring die ze zelf hebben opgedaan met het hebben van suïcidale gedachten. Zij hebben ondervonden dat het vrijuit kunnen praten over die gedachten voor hun veel heeft betekend. Het feit dat je onbelemmerd over je gedachten kunt praten zonder dat je ‘bang’ hoeft te zijn voor maatregelen geeft veel ruimte in je hoofd. Het delen van handvatten om met je gedachten om te gaan met mensen die zelf ook die gedachten hebben kan erg ondersteunend zijn in je herstelproces.

Heb je belangstelling om aan deze goed deel te nemen? Voor meer informatie en aanmelden kun je terecht op de website www.suicidepreventiecentrum.nl of contact opnemen via het mailadres lotgenoten@suicidepreventiecentrum.nl .

Ken jij iemand waarvoor het deelnemen aan de groep iets zou kunnen betekenen? Deel deze oproep dan met hen, wie weet wat dat teweeg kan brengen op hun weg naar herstel.

 

 

 

 

 

Reacties