Themabijeenkomst over psychose in Groningen

De themabijeenkomsten van Ixta Noa zijn bedoeld voor mensen die zelf een psychosegevoeligheid kennen en hierover graag ervaringen willen uitwisselen. Meestal zijn er een aantal dagen of weken vóór de crisis al signalen zichtbaar die erop wijzen dat een crisis dreigt. Deze signalen noemen we vroege voortekenen. Het kan hierbij gaan om veranderingen in denken, voelen en gedrag. Een signaleringsplan is een waarschuwingsplan die als doel heeft ervoor te zorgen dat het optreden van een psychische crisis in de toekomst voorkomen wordt. Samen met twee ervaringsdeskundigen gaan we dinsdag 16 september over dit onderwerp in gesprek. Aanmelden kan via de mail of telefonisch: 050-318 93 25. Bekijk de flyer.

Reacties