Algemene Leveringsvoorwaarden

Als je zorg krijgt van Ixta Noa dan zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. In de algemene leveringsvoorwaarden staat niet welke zorg je nodig hebt, maar wel waar Ixta Noa en ook jij je als cliënt of bezoeker je aan moeten houden Bijvoorbeeld regels over veiligheid en privacy. 

Download de: Algemene leveringsvoorwaarden Ixta Noa

Privacy voor alles

Ixta Noa neemt privacy erg serieus en wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met privacygevoelige gegevens. Daarom hebben wij een privacyverklaring opgesteld. Wij verwerken, beheren en beveiligen alle persoonlijke gegevens met de grootste zorgvuldigheid. In de privacyverklaring leggen wij uit hoe we onder anderen omgaan met persoonsgegevens en privacygevoelige informatie. Daarnaast kunt u lezen welke gegevens wij van u wanneer en in welke situatie verzamelen en waarom wij deze verzamelen. 

Download de volgende documenten

Klachten en complimenten

Ben je tevreden over Ixta Noa? We vinden het leuk als je dat laat weten. Ook als je vindt dat iets niet goed gaat, horen we dat graag. Soms kan een goed gesprek met je begeleider of één van onze medewerker voldoende zijn om je onvrede weg te nemen. Als dit gesprek voor jou niet tot een aanvaardbare oplossing leidt, dan kun je gebruik maken van de klachtenprocedure en een schriftelijke klacht indienen bij de klachtencommissie. We hopen natuurlijk dat je onvrede niet leidt tot het indienen van een klacht over onze dienstverlening. Na ontvangst nemen we je klacht op in ons klachtenregistratiesysteem. Je ontvangt binnen een week een schriftelijke (e-mail) ontvangstbevestiging van het binnenkomen van je klacht. Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op via de e-mail: info@ixtanoa.nl of telefonisch: 088 – 498 26 62. 

Download:

Huisregels Praktijkhuis, Respijtvoorziening en Ixta Noa groepen

Huisregels zijn de afspraken die gelden in het Praktijkhuis, de Respijtvoorziening en binnen de Ixta Noa zelf-en nazorggroepen. Regels en afspraken zijn niet bedoeld om de gezelligheid weg te nemen maar om het verblijf in onze Praktijkhuizen van alle betrokkenen zo aangenaam en veilig mogelijk te maken. Daarom verwachten wij van medewerkers, vrijwilligers en bezoekers en alle andere betrokkenen een coöperatief gedrag en een houding volgens de normale omgangsnormen.

Download de huisregels

Heb je niet gevonden wat je zocht? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!