Ixta Noa staat voor ‘ik sta nieuw’. Ixta Noa is een organisatie voor en door mensen met een psychische onbalans. Wij leveren een bijdrage aan psychische gezondheid en herstel bij mensen. We doen dit door een omgeving te creëren waarin mensen in staat zijn om elkaar te inspireren tot eigen verandering door het delen van hun ervaring. Bij Ixta Noa werkten mensen die de onbalans bij anderen herkennen en erkennen omdat ze daar zelf ook last van hebben gehad. Wij zetten ervaringsdeskundigheid in om andere te helpen hun balans terug te vinden. We werken dagelijks met mensen en daardoor ook met privacygevoelige informatie. Om aan onze eigen missie en visie te voldoen en onze mensen zo optimaal mogelijk te ondersteunen in hun weg tot herstel, hebben wij persoonsgegevens nodig. Ixta Noa neemt privacy erg serieus. Wij verwerken, beheren en beveiligen daarom alle persoonlijke gegevens met de grootste zorgvuldigheid. In deze Privacyverklaring leggen wij in het kort uit welke gegevens wij van u wanneer en in welke situatie verzamelen en waarom wij deze verzamelen.

Contactgegevens

Stichting Ixta Noa 
Parkstraat 31 
6828 JC Arnhem 
tel: +31 88 498 26 62 
e-mail: info@ixtanoa.nl 
website: www.ixtanoa.nl 

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming is een Europese verordening die bepaalt aan welke regels wij ons als Stichting moeten houden als wij persoonsgegevens verwerken. Wij mogen alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Ixta Noa is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. De AVG verplicht ons persoonsgegevens behoorlijk en zorgvuldig te verwerken. 

Gebruik en verwerking van persoonsgegevens

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en/of u zo goed mogelijk te begeleiden, verwerken wij persoonlijke gegevens. Maar ook als u via mail of via onze website contact met ons opneemt, binnenloopt bij een van onze Praktijkhuizen, u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, gebruik maakt van Zelfhulp Online en/of solliciteert bij Ixta Noa. Als u gebruik maakt van onze verschillende diensten en onze website laat u altijd persoonlijke gegevens bij ons achter. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor wij u gegevens hebben verkregen. Overigens bewaren wij uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. 

Ixta Noa verwerkt dus persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of u persoonsgegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken afhankelijk per dienst en situatie: 

  • Voor- en achternaam;
  • Geslacht;
  • Geboortedatum;
  • Geboorteplaats;
  • Adresgegevens;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Locatiegegevens;
  • Begeleidingsgegevens;
  • IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Ixta Noa heeft niet de intentie om persoonsgegevens te verzamelen van personen onder de 16 jaar. Onze dienstverlening is in beginsel toegankelijk vanaf 16 jaar. Onder 16 jaar hebben wij uitdrukkelijk de toestemming van de gezaghebbende nodig van desbetreffende jongere. Helaas hebben wij geen invloed op het surfgedrag van jongeren onder de 16 jaar en hebben wij geen mogelijkheid om te controleren of een websitebezoeker jonger is dan 16 jaar. Wij raden gezaghebbende dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Hierdoor kan voorkomen worden dat er gegevens van jongeren onder de 16 jaar verzameld worden zonder toestemming.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Ixta Noa bewaart verkregen persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van wettelijke voorschriften is vereist. 

Uitwisseling van persoonsgegevens

Ixta Noa vindt de privacy van uw gegevens erg belangrijk. Vooral omdat wij met privacygevoelige gegevens werken. Daarom zullen wij de door u verstrekte gegevens niet zomaar aan een derde partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk wordt verplicht of vereist. Wij selecteren zorgvuldig de partijen waarmee wij samenwerken en maken duidelijke afspraken over de geheimhouding en beveiliging van uw persoonsgegevens. Wanneer wij uw gegevens in verband met de uitvoering van onze diensten aan een derde partij moeten verstrekken, zorgen wij ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan vooraf is bepaald. Voorgaande leggen wij zorgvuldig vast in een verwerkersovereenkomst. 

Wij geven de door u verstrekte gegevens alleen door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Als u deelnemer bij ons bent, krijg u een persoonlijk begeleidingsplan. Hiervoor maken wij gebruik van MEXTRA een online cliëntdossier.

Daarnaast kunt u zich via onze website inschrijven in onze wekelijkse nieuwsbrief. De nieuwsbrief wordt via MailChimp verzonden. Voor de nieuwsbrief verzamelen we alleen de nodige gegevens zoals uw Voor- en Achternaam en uw e-mailadres. Als u geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen kunt u zich te allen tijde uitschrijven via onze website of via de link in de verstuurder nieuwsbrieven.

Cookiebeleid en Google Analytics

De website van Ixta Noa maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden welke bij bezoek aan onze website geplaatst worden op uw computer, laptop, tablet of mobiele telefoon. Ixta Noa maakt vooral gebruik van functionele cookies om een goede werking van onze site te garanderen. De functionele cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en uw gebruiksgemak. Voor deze soort cookie is geen toestemming vereist en hebben geen of een zeer geringe impact op uw privacy. 

Daarnaast maakt Ixta Noa gebruik van analytische cookies zoals Google Analytics. Door het gebruik van Google Analytics kunnen wij de werking van onze website beter analyseren en bijhouden hoe, wanneer en voor hoe lang bezoekers de website gebruiken. Google gebruikt deze informatie om naar ons te rapporteren over het gebruik van onze website. Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ixta Noa heeft hier geen invloed op.

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. De informatie die Google verzamelt worden geanonimiseerd verzameld en niet gedeeld met andere Google-diensten. Het IP-adres van de websitebezoeker wordt nadrukkelijk niet verstrekt.

Op onze website zijn buttons opgenomen welke doorlinken naar andere webpagina’s als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van codes die van deze sociale media platforms zelf afkomstig zijn. Wanneer webpagina’s gedeeld worden met deze buttons, worden er cookies geplaatst. Voor meer informatie over wat desbetreffende sociale media platforms met de persoonsgegevens doen die zij via de cookie verwerken, verwijzen wij naar hun eigen privacyverklaring.

Als u niet wilt dat cookies uw voorkeuren onthouden op uw computer, laptop, tablet of mobiele telefoon, dan kunt u dit te allen tijde via uw browserinstellingen uitzetten. Hoe u de instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser. Let op: het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling op alle apparaten te verwijderen.

Uw rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en u heeft het recht om correcties of verwijderingen van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. 

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u door Ixta Noa worden verwerkt, kunt u een schriftelijk inzage verzoek doen. Daarnaast kunt u altijd een schriftelijk verzoek tot wijziging en/of verwijderen doen als blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn. Het schriftelijke verzoek kan per mail gestuurd worden aan info@ixtanoa.nl met onderwerp: ‘Verzoek tot inzage persoonsgegevens’ of ‘Verzoek tot verwijderen persoonsgegevens’. 

Ixta Noa behandelt alle verzoeken omtrent persoonsgegevens binnen een maand.

Beveiliging persoonsgegevens

Ixta Noa neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ixta Noa zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die Ixta Noa verwerkt, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Als u meer over onze beveiliging wilt weten, kunt u schriftelijk contact opnemen door een e-mail te sturen aan info@ixtanoa.nl. Ixta Noa behandelt alle verzoeken omtrent beveiliging van persoonsgegevens binnen een maand.

Klachten

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u niet tevreden bent over de wijze waarop uw gegevens worden vastgelegd of verwerkt door Ixta Noa of wanneer u van mening bent dat aan een schriftelijk verzoek om inzage, rectificatie en/of verwijdering van uw gegevens niet is voldaan. Het postadres van de Autoriteit Persoonsgegevens is: Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG. De Autoriteit Persoonsgegevens is telefonisch bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 0900 – 2001 201.

Wijzigingen Privacyverklaring

Ixta Noa behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring met het oog op nieuwe ontwikkelingen, nieuwe producten en/of wet- en regelgeving. Wij adviseren u dan ook om regelmatig deze tekst te raadplegen op onze website www.ixtanoa.nl. Op onze dienstverlening, waaronder deze website, is steeds de meest recente tekst van de Privacyverklaring van toepassing. Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 20 augustus 2018.