Organisaties

Om zorg op maat te kunnen bieden, kennis en expertise te delen en te ontwikkelen, heeft Ixta Noa een uitgebreid netwerk waarmee we intensief samenwerken.

Op deze pagina zie je een overzicht van onze lokale, regionale en landelijke samenwerkingspartners. Voor meer informatie kun je op het logo klikken!

Altrecht Amarum
Bureau KIES Bureau STERK De Bagagedrager
Driestroom de Kentering de Dimence
Doppa Zorg Driekracht Enik Recovery College Forte Welzijn
GGz-Belangenplatform Groningen GGZ Beraad GGZ Friesland
GGZ Momentum Hanzehogeschool Groningen HAN Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Herstelgroep Nederland
Het dagelijks bestaan Het Schathuis Horizon Begeleiding Howie de Harp
Humanitas Intact Herstel en Zelfhulp Wij zijn Jimmys Kalorama
Karakter kinder en jeurgpsychiatrie Kenniscentrum Hogeschool NHL Leger des Heils
Lentis LEON Ervaringsdeskundigheid Oost Nederland Mantelzorg Almelo Markieza Academie
Mediant Mind Wij Zijn MindUp Movisie
Mutsaersstichting Narcotics Anonymous (NA) NAE - Nederlandse Academie voor Eetstoornissen Nieuwe wegen GGZ en opvang
Stichting Perspectief Zutphen Pluryn PMO Zutphen
PsyQ RIBW Nijmegen en Rivierenland RIBW GroepOverijssel Rintveld Centrum eetstoornissen
SCOTTwente Sociaal wijkteam Centrum Oost Sociaal Wijkteam Oud Oost Nijmeegse Sociale Wijkteams
Sociaal wijkteam Wijchen Stichting Aanzet Stichting Herstelproces Stichting Perspectief
Stichting Woonbegeleiding Jong Volwassenen Stip Nijmegen Synaeda Tactus verslavingszorg
Trimbos Instituut Trubendorffer Twomorrow Universitair Centrum Psychiatrie
VNN Verslavingszorg VvED Vereniging van ervaringsdeskundigen Wehelpen WerkPro
WIJ Groningen Wijkracht Hengelo Wijkteams Enschede Wopit
Zelfregiecentrum Nijmegen Zienn Zorgbelang Gelderland Zorgbelang Overijssel
Zorggroep Drenthe