Ixta Noa biedt een praktische en doelgerichte leersituatie die stagiaires de kans biedt om:

  • Theoretische kennis te leren integreren in de Praktijk; 
  • Persoonlijke ervaring te leren integreren als ervaringsdeskundige;
  • Bekend te raken met het veelzijdige werk binnen een multifunctionele ondersteuningsorganisatie.

Er is ruimte om stage te lopen in de regiogemeenten van Nijmegen. In de diverse gemeenten van Nijmegen (Gemeenten Druten, Wijchen, Beuningen, Heumen, Mook & Middelaar en Berg en Dal) biedt Ixta Noa verschillende ondersteuningsmogelijkheden aan. Op diverse plekken is er een inkoopvoorziening dat 1 of 2 dagdelen in de week geopend is, er zijn specifieke projecten om bijvoorbeeld stigma’s bespreekbaar te maken. Juist in die dorpen, speelt stigma nog een grote rol. Elke gemeente en inkoopvoorziening heeft hierbij een eigen karakter.

Met bovenstaand aanbod zijn er voldoende (ontwikkel)mogelijkheden binnen de regio om aan persoonlijke en opleidingsdoelen te werken. Binnen Ixta Noa geven wij je de tijd, kans en ruimte om te ontdekken waar je krachten liggen en bieden wij je voldoende uitdaging om jezelf te ontwikkelen. Je maakt kennis met inzet van je ervaringsdeskundigheid en je krijgt de ruimte om dit eigen te maken. Je leert de diverse gemeenten kennen met hun eigen karakter en uitdagingen. Hierbij leer je hoe je middels je eigen ervaring op een laagdrempelige manier kwetsbaarheden en stigma’s bespreekbaar te maken.

In september 2022 bieden wij de volgende stageplekken aan:

  • AD Ervaringsdeskundigheid
  • Agogisch Medewerker GGZ
  • Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg

Voor een stage kun jij je vóór 23 mei aanmelden via onze website met een CV en motivatiebrief. De sollicitaties zullen plaatsvinden op dinsdag 31 mei en woensdagochtend 1 juni 2022. Omdat de diverse voorzieningen over een groot gebied verspreid zijn, vragen wij je als stagiair bereid te zijn deze afstanden te overbruggen.

Voor een stage bij Ixta Noa is het doorlopen van een meelooptraject en behalen van de startmodule van de Ixta Noa Opleidingen vóór de start van je schooljaar vereist. We zien dit als een wederzijdse kennismaking, zodat je zelf kan ervaren of het werk bij je past en of je het leuk vindt om te doen.

Wij kijken in deze periode vooral of je in staat bent om reflectief jouw eigen ervaring te delen en deze in te zetten. Wanneer je deze periode goed hebt doorlopen, kan je deelnemen aan de startmodule van de Ixta Opleidingen.

We kunnen geen stageplaats bieden vóór het voltooien van een meelooptraject. Het meelooptraject bestaat uit 10 dagdelen meelopen op de inloop of een andere setting van Ixta Noa Nijmegen en daarop volgend de Ixta Op Start training. 

We zien je aanmelding graag tegemoet!