15 juni 2023 - Door Ixta Noa

Heb jij een zoon of dochter tussen de 16 en 23 jaar met een psychische kwetsbaarheid en voel je de behoefte om met andere ouders in gesprek te gaan over de dingen die je meemaakt in het dagelijkse leven? Wees dan welkom op de ouderbijeenkomsten die worden georganiseerd door Ixta Noa Nijmegen!  Het thema van deze eerste bijeenkomst is “Goed voor jezelf zorgen!” 

De ouderbijeenkomsten zijn eens per maand op maandagavond bij Ixta Noa Nijmegen, aan de Bijleveldsingel 78. Je bent van harte welkom van 19.30 tot circa 21.30 uur. De avond wordt begeleid door twee ervaringsdeskundige ouders. Zij herkennen als geen ander met welke zorgen je kunt rondlopen en hoe uitdagend het “gewone” dagelijks leven kan zijn. Ook weten ze uit eigen ervaring hoe lastig het kan zijn om balans te vinden in de zorg voor het psychisch kwetsbare kind en eventuele andere kinderen en/of werk, en hoe lastig het kan zijn om in deze situatie ook goed voor jezelf te blijven zorgen.

De avond ziet er als volgt uit: 
Ontvangst met koffie of thee; 
Voorstelrondje; 
Ervaringsverhaal van de ervaringsdeskundigen; 
Uitwisselen van ervaringen en/of praten over een specifiek onderwerp. Je kunt als ouder zelf ook onderwerpen inbrengen die je graag besproken wil hebben die avond.

Je kunt eenmalig deelnemen aan de ouderbijeenkomsten maar ook structureler. Er zijn geen kosten verbonden aan de bijeenkomsten. Het zou fijn zijn als je jezelf wilt aanmelden, dat kan via merle@ixtanoa.nl en/of 06 – 11 09 20 40. De koffie en thee staat klaar!

De overige data en thema’s* van de ouderbijeenkomsten in 2023 zijn
24 April: Balans in het gezin  
22 Mei: Omgaan met machteloosheid /onmacht  
26 Juni: Omgaan met crisis 
24 Juli: Acceptatie  
25 September: Hoe houd je het leuk? 
30 Oktober: Omgaan met (reacties uit) de omgeving  
27 November: Toekomstperspectief  
18 December: Feestdagen  

*: De thema’s zijn bedoeld als leidraad. Mochten er andere onderwerpen aangedragen worden vanuit de groep kan ervoor gekozen worden om deze (ook) te bespreken.

Download hier de flyer.