12 maart 2024 - Door Ixta Noa

Dit artikel komt van de website van GGNet.

Yvonne Lenselink, Jolien Postel en Leontine Berg bouwden met Pontis een brug tussen Amarum en jonge patiënten die thuis wachten op de start van hun behandeling. Ze verlagen daarmee de druk op de jongere zelf én op hun ouders, broers en zussen. Soms blijkt behandeling in de kliniek voor eetstoornissen daarna zelfs niet meer nodig. Yvonne, Jolien en Leontine bereikten met Pontis de finale van de Herstelprijs 2023, een jaarlijks terugkerende waardering voor en door GGNet-collega’s.

“De wachttijd voor behandeling is wisselend, maar voelt voor de jongeren en de mensen om hen heen natuurlijk altijd te lang. Want een eetstoornis zorgt voor veel stress, zorgen en vragen. Amarum zag een kans om die lastige wachttijd te overbruggen toen de overheid in 2021 extra geld vrijmaakte om acute problematiek in de ambulante jeugd-GGZ op te lossen. De aanpak die we ontwikkelden, noemden we Pontis, het Latijnse woord voor brug.”

Thuis in gesprek: veilig en vertrouwd

“Die brug ligt tussen Amarum en het thuis van de jongere met een eetstoornis. We lopen de brug op, zodra we de aanmelding voor een intake ontvangen. Dat begint met een telefoontje naar de ouders. We vertellen dan dat er een wachttijd is, maar stellen ook voor om in de tussenliggende periode op huisbezoek te komen. Alle gezinsleden mogen bij dat gesprek aanschuiven. We leggen hen dan in hun eigen, vertrouwde omgeving uit wat een eetstoornis met iemand doet. Welke dynamiek de ziekte met zich mee kan brengen. Hoe je gewoon zus of broer blijft als je samenleeft met iemand met een eetstoornis. En bijvoorbeeld waar de kansen liggen om alvast aan de slag te gaan met herstel, zelf of via ondersteuning buiten Amarum om.”

Over en weer verkeer op de brug

“Zoals wij via de brug bij gezinnen thuis langskomen, kunnen zij in tegengestelde richting onze kant op komen. Niet persoonlijk, want dat kan pas bij de intake. Maar wel via een telefoontje of met een e-mailbericht. Bijvoorbeeld als ze vragen hebben of voelen dat de stress oploopt. We letten er bij ieder contact wel goed op, dat gezinnen zich blijven realiseren dat Pontis gaat over begeleiden en ontzorgen, maar nog niet over behandelen. Tegelijkertijd adviseren we zo nodig wel om andere hulpverlening in te schakelen voor onderliggende problemen, bijvoorbeeld een psycholoog, kinderarts, diëtist of psychomotore therapeut. Die professionals zijn dan ook van harte welkom om voor advies of afstemming over de virtuele brug te wandelen.”

Voorbeeld uit de praktijk

“We merken dat de aanpak vruchten afwerpt en hebben daar een mooi voorbeeld van. Een tijdje geleden waren we op bezoek bij een gezin, waarin vooral de vader heel boos was. Hij begreep de eetstoornis van zijn dochter niet. Dacht dat zij misschien gewoon puberaal dwars lag. Had ook niet in de gaten hoeveel invloed zijn boosheid had op de eetproblemen van zijn kind. Het was mooi om te zien hoe hij luisterde, begreep en veranderde.”

Lees het artikel verder op de website van GGNet…