18 december 2021 - Door Ixta Noa

Herstel dichtbij – Samen voor mentale gezondheid is een nieuw programma voor initiatieven die ruimte bieden aan psychisch kwetsbare mensen om te werken aan hun eigen herstelproces. Daarbij spelen vrijwillige inzet en ervaringsdeskundigheid een belangrijke rol.

Het programma

Het programma is gericht op bestaande en nieuwe initiatieven. Het biedt daarnaast mogelijkheden voor welzijnsorganisaties om aandacht aan het thema te besteden. Er zijn drie onderdelen waar organisaties aan deel kunnen nemen:

  • Ervaren zelfregie- en herstelorganisaties (module 1): Versterken, verduurzamen en doorontwikkelen van bestaande initiatieven.
  • Startende zelfregie en herstelinitiatieven (module 2): Uitbreiding van het aantal (nieuwe) zelfregie- en herstelinitiatieven.
  • Impuls: Aandacht voor psychische kwetsbaarheid vergroten bij welzijnsinitiatieven (vanaf 2022)

Appel van Oranje 2021

Als winnaar van de Appel van Oranje 2021 van het Oranje Fonds Fonds zijn wij ontzettend blij dat we als Ixta Noa hier een onderdeel van uit mogen maken. 

Samen met onze vrijwilligers en medewerkers zetten wij ons al jarenlang in voor herstel vanuit ervaringsdeskundigheid. Door mee te doen aan Herstel Dichtbij kunnen we samen met de andere deelnemers aan dit initiatief nog meer betekenen voor de mensen en hun mentale gezondheid.

Lees voor meer informatie over het programma verder op de website van het Oranje Fonds.