17 maart 2022 - Door Ixta Noa

Herstellen doe je zelf, maar niet alleen. Deze training is erop gericht jouw empowerment, zelfwaardering, hoop en kwaliteit van leven te vergroten. Je leert ontdekken waar je jouw kracht uit kunt halen. Herstellen helpt je om je leven voort te zetten zoals jij dat wilt.

Doelgroep
Deze training is voor mensen met een psychische/psychiatrische uitdaging en/of verslavingsproblematiek, die eraan toe zijn om aan hun eigen herstel te gaan werken en eigen verantwoordelijkheid daarvoor te nemen.

Hoe ziet de training eruit?
De cursus bestaat uit 12-wekelijkse bijeenkomsten, geleid door twee cursusleiders die zelf ervaringsdeskundig zijn en ook de cursus gevolgd hebben. Zij volgen hiervoor de handleiding. Iedere bijeenkomst gaat over een thema dat met herstel te maken heeft.

Wat maakt deze training waardevol?

  • Wat maakt deze training waardevol?
  • Het verkennen van de eigen herstelmogelijkheden; 
  • De stimulans om de regie van je eigen leven weer in de hand te krijgen;
  • Het leren van ervaringen van anderen;
  • Maatschappelijke participatie;
  • Sociale steun en huiswerkopdrachten. 

In elke bijeenkomst wordt het thema besproken in de groep, wisselen de deelnemers ervaringen uit en oefenen ze praktische vaardigheden. De cursus draagt bij aan hoop en (zelf)vertrouwen. 

Data en tijd
De Herstellen doe je zelf training start op donderdag 14 april 2022. De bijeenkomsten vinden wekelijks plaats op de donderdagavond van 18.30 uur tot 21.00 uur in het Praktijkhuis aan de Johanniterlaan 10c in Harderwijk.

  • April: 14, 21 en 28
  • Mei: 19
  • Juni: 02, 09, 16, 23 en 30 
  • Juli: 07, 14 en 21

Aanmelden
Aanmelden kan in het Praktijkhuis of door een email te sturen naar harderwijk@ixtanoa.nl.

Kosten
Aan deze training zijn geen kosten verbonden, we vragen wel om je inzet en de intentie om de gehele training te volgen. Overmacht uitgezonderd. 

Vragen over de training?
Heb je nog vragen? Stuur dan een mail naar harderwijk@ixtanoa.nl of stel je vraag aan één van de vrijwilligers of medewerkers als je in het Praktijkhuis bent. 

Download de flyer voor meer informatie.

Deze training is een samenwerking met: