17 mei 2024 - Door Riky Bemelaar

Het gevoel mee te doen in de samenleving is belangrijk in het herstelproces bij depressie. Veel mensen ervaren te weinig ondersteuning voor maatschappelijk herstel in de zorg. Daarom lanceren Pro Persona GGzIxta Noa, de Depressie Vereniging en het Radboudumc 2 nieuwe initiatieven: de Herstelmaatjes en de Herstelwijzer. Hierin krijgen mensen met depressie (fysiek en/of online) hulp bij het toewerken naar een betekenisvolle plek in de samenleving.

Wat helpt mensen met een depressie als ze weer een betekenisvolle plek in de maatschappij willen innemen? Daar doen we onderzoek naar in ‘The power of Peers’, een onderzoekproject dat gefinancierd wordt door ZonMw.

De Herstelwijzer is een online tool waardoor mensen met depressie het herstelaanbod in hun regio kunnen bekijken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan herstelacademies, zelfregie- en herstelcentra, maar ook buurthuizen, cursussen gericht op zelfontwikkeling en lotgenotengroepen. Met het beantwoorden van een aantal vragen over de behoefte in het werken aan herstel komt een passend aanbod in beeld. Deze tool maakt de weg naar informele zorg en herstelinitiatieven toegankelijker want het aanbod is vaak lastig te vinden.

Uit interviews blijkt dat naast steun van lotgenoten ook (samen) verkennen en doenbelangrijk is in de zoektocht naar zingeving. In het Herstelmaatjes-traject onderzoeken ervaringsdeskundige maatjes samen met de deelnemers welke stappen ze kunnen zetten om weer mee te doen, en ertoe te doen in de maatschappij. Op hun eigen manier en in hun eigen tempo, maar wel met een gestructureerd traject en een persoonlijk herstelmaatje.

Wil je meer weten over beide initiatieven?

Kijk het filmpje of bezoek de website: www.herstelmaatjes.nl herstelwijzer.depressievereniging.nl

Wetenschappelijk onderzoek

We evalueren beide hersteltools in wetenschappelijk onderzoek om kennis over maatschappelijk herstel bij depressie te verhogen.

Geïnteresseerd? Neem contact op met promovendus Annelot van Geffen: a.van.geffen@propersona.nl.

Dit artikel is afkomstig van de website van Pro Persona.