10 mei 2022 - Door Ixta Noa

Persbericht:

Organisaties binnen het sociaal domein slaan handen ineen

Psychische problemen kunnen leiden tot verward gedrag. Het kan iedereen overkomen; in de war raken. Een onverwachte gebeurtenis kan tot verwarring en heftige emoties leiden. Een ongeval, een overlijden, een mishandeling of getuige zijn van een heftige gebeurtenis; het kan leiden tot trauma’s. 

Met elkaar en voor elkaar
Zorg-, welzijn-, en sociaal werkorganisaties in Hengelo (Wijkracht, Mediant, Politie Twente, Tactus Verslavingszorg, Intact Herstel&Zelfhulp, Ixta Noa en Humanitas Onder Dak) slaan de handen ineen om het thema ‘verward gedrag’ meer aandacht te geven en mensen te informeren over hoe ze verward gedrag kunnen signaleren en wat ze kunnen doen. Met informatie, tips, adviezen en een intensievere samenwerking willen de organisaties mensen met verward gedrag sneller en beter ondersteunen. Zo helpen ze mensen op weg bij het omgaan met verward gedrag. 

Versterken
De onderlinge samenwerking versterken de organisaties door regelmatige overleggen en door het stimuleren van initiatieven die bijdragen aan het zo vroeg mogelijk signaleren van verward gedrag. Denk dan aan initiatieven zoals ontmoetingsmomenten en activiteiten in buurten en wijken. Zo vroeg mogelijk hulp bieden; dat is wat de samenwerkende organisaties willen. Hoe meer mensen verward gedrag herkennen en weten hoe te handelen, hoe beter ze tijdig hulp kunnen bieden. 

Handreiking
Als iemand verward gedrag vertoont dan heeft dit gevolgen voor de persoon zelf, maar ook voor de omgeving. Hoe ga je hier als familie, buren, vrienden of collega’s mee om? Hoe kun je dan contact houden en waar kun je met je vragen of voor hulp terecht? Als handreiking hebben de gezamenlijke organisaties in het sociale domein hiervoor een handige flyer ontwikkeld. 

Voor informatie over dit initiatief neem contact op met Denise Bosma (coördinator externe projecten, Praktijkhuis Ixta Noa Enschede) 06 – 50 27 69 78 of 053 – 230 74 46 of per mail denise@ixtanoa.nl

Bekijk hier de flyer