28 mei 2024 - Door Ixta Noa

Lukt het om vanuit herstelinitiatieven de toegankelijkheid van WRAP te vergroten voor mensen met aanhoudende psychische problemen in de eerstelijnszorg, sociaal domein en onderwijs? En zo ja, hoe waarderen mensen WRAP? De afgelopen twee jaar hebben het Trimbos-instituut en Kenniscentrum Phrenos dit onderzocht samen met zes herstelinitiatieven die WRAP aanbieden.

WRAP

WRAP (Wellness Recovery Action Plan) is een zelfhulpmethode om het eigen welbevinden te onderzoeken en te bevorderen. WRAP is in 1997 in de Verenigde Staten ontwikkeld door Mary Ellen Copeland en wordt wereldwijd gebruikt bij het herstel van mentale balans. Onderzoek in de Verenigde Staten laat significante verbeteringen zien op herstel, hoop, opkomen voor eigen belangen en de lichamelijke gezondheid van de deelnemers. Tijdens acht groepsbijeenkomsten, onder begeleiding van twee geschoolde facilitators, onderzoeken mensen wat zij kunnen doen om zich goed te voelen en welke steun zij daarbij nodig hebben, ook in periodes dat het leven ingewikkeld is.

HET ONDERZOEK

Herstelacademie Haarlem en Meer, Enik Recovery College, Hersteltalent, Ixta Noa, Fameus en het ervaringsdeskundig zelfaanbod vanuit GGZ Oost Brabant zijn een samenwerking aangegaan met één of meerdere partijen. Partijen waarmee een samenwerking werd aangegaan waren: huisartsen, poh-ggz, sociaal wijkteam, UWV-Werkbedrijf, het Mentaal Gezondheidscentrum (Bggz) en onderwijsinstellingen. Daarnaast is met Steunpunt Ggz (tegenwoordig ‘Steunpunt zelfregie & herstel’) verkend wat er nodig is om WRAP toegankelijk te maken voor mensen met een migratieachtergrond. Klik hier voor meer informatie over het onderzoek.

DE RESULTATEN

WEBINAR

Op 26 juni van 12.00 tot 13.15 uur worden de resultaten toegelicht in een lunchwebinar.
Meer informatie en aanmelden

Lees het volledige artikel op de website van Kenniscentrum Phrenos.