Ixta Noa werkt met ervaringsdeskundigen: mensen zoals jij en ik, die gevoelens, twijfels en emoties herkennen. Een luisterend oor en ervaring met herstel kunnen soms het verschil maken. Ixta Noa begeleidt in het ontdekken en gebruik maken van eigen mogelijkheden: ‘Ixta Noa verandert jezelf.’

Wij zijn Ixta Noa Enschede

Ixta Noa heeft een vaste plek in het Twentse zorglandschap. Vanuit het Praktijkhuis ondersteunen we sinds 2010 mensen die te maken hebben met psychische of sociale kwetsbaarheid. Dit doen we samen met partners in de GGZ, het sociale domein en in diverse gemeentes. Vanaf 2023 hebben wij onze diensten uitgebreid met het Respijthuis en groepen gericht op re-integratie zoals de WRAP en Ixta voor Studie&Werk. Naast onze inloopvoorziening en het Respijt bieden we de Ixta Noa Opleiding. Hierin leiden we kwalitatief goede ervaringsdeskundigen op die vervolgens aan de slag gaan in het Praktijkhuis en het Respijt, bij GGZ- en Jeugdzorg instellingen, wijkteams en binnen beleidsmatige projecten.

Wij zijn op zoek naar een:

Wijkfunctionaris GGZ

24 uur per week

Voor ons werk buiten ons Praktijkhuis en Respijthuis, zijn we op zoek naar een Wijkfunctionaris GGZ. Dit is in ieder geval voor de gemeente Enschede en Hengelo.

Jij herkent je in deze eigenschappen

 • Communicatief vaardig
 • Gestructureerd kunnen werken
 • Flexibel
 • Empathisch
 • Samenwerken
 • Zelfvertrouwen

Kenmerken van de kandidaat die wij zoeken

 • Ondernemende instelling
 • In staat zijn een netwerk op te bouwen en te onderhouden, en niet aarzelen om hierin initiatief te tonen;
 • Ervaren, stevig staande ervaringsdeskundige op het gebied van psychische en/of sociale problematiek;
 • HBO werk- en denkniveau (Een zorg- of welzijn gerelateerde hbo-opleiding is een pré); 
 • Beschikt over voldoende abstractie en reflecterend vermogen; 
 • Kunnen analyseren van de wensen, behoeften, problemen en ambities van de doelgroep en dit kunnen vertalen naar mogelijke oplossingen; 
 • Samenwerken maar ook zelfstandig functionerend; 
 • Positief, servicegericht, stressbestendig en bovenal flexibel ingesteld; 
 • Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal met oog voor non-verbale communicatie; 
 • Brede algemene ontwikkeling en kunnen werken met relevante software (Word, Exel, Outlook, PowerPoint) en affiniteit hebben met Social media (Instagram).

Werkzaamheden

De Wijkfunctionaris GGZ is een ervaringsdeskundige op het gebied van psychische en/of sociale problematiek met kennis van en ervaring in onbegrepen gedrag en het sociale werkveld. Vanuit de ervaringsdeskundige kennis en ervaring werk je als wijkfunctionaris GGZ outreachend naar zowel de inwoner als professional. 

Als Wijkfunctionaris GGZ ondersteun je inwoners met een psychische of sociale hulpvraag. Je helpt de inwoner om zijn of haar hulpvraag te onderzoeken en formuleren, het sociale netwerk te versterken en te werken aan hersteldoelen. Het uitgangspunt is altijd de zelfredzaamheid van de inwoner te vergroten en te stabiliseren, escalatie te voorkomen en tijdig passende ondersteuning te bieden. Dit doe je in samenwerking met de betrokken hulpverleners en/of (zorg)professionals van inwoners en schakelt deze in wanneer een inwoner en/of de situatie hierom vraagt. 

Als Wijkfunctionaris GGZ sta je naast de inwoner en diens naasten en ondersteun je zowel hen als de betrokken partijen om samen tot een plan te komen waarin de wensen en behoeften van de inwoner leidend zijn. 

 • Je voert ondersteunde gesprekken vanuit je ervaringsdeskundigheid met inwoners en ontdekt samen wat er nodig is; 
 • Je helpt gesprekken voorbereiden met de inwoner; 
 • Je stelt Ixta Noa begeleidingsplannen op en kunt werken met signaleringsplannen, 
 • Positieve Gezondheid Spinnenweb en de Netwerkkaart; 
 • Je rapporteert objectief en op basis van need to know. Dit geldt ook voor het delen van informatie; 
 • Je bewaakt de privacy van de inwoner en volgt hierin de AVG-richtlijnen die opgesteld zijn voor de WijkGGD’er en blijft binnen de kaders van de Ixta Noa; 
 • Je draagt bij aan het bewaken van de ontwikkeling in eigen regie en kracht van de inwoner; 
 • Waar nodig ga je mee naar afspraken met de inwoner en andere professionals; 
 • Je denkt mee en participeert in casussen met complexe problematiek; 
 • Je deelt kennis over de doelgroep ‘personen met onbegrepen gedrag’, hoe dit te signaleren en hoe hiermee om te gaan; 
 • Je neemt deel aan trainingen, intervisies en cursussen die jouw deskundigheid bevorderen. Je bent zelf ook actief in het aandragen van competenties en vaardigheden die je graag verder wilt ontwikkelen; 
 • Je bent onderdeel van het basisteam in Enschede en sluit waar nodig/wenselijk aan bij interne vergaderingen, overleggen en teamdagen; 
 • Je bent bereid om wekelijks op de inloop in Hengelo, Bij Mozart, een dagdeel mee te draaien en hier activiteiten te organiseren en uit te voeren die aansluiten bij de wensen van de inwoners/deelnemers. Dit gebeurt in overleg met het Bij Mozart team waar je een deel van uitmaakt; 
 • Je sluit afwisselend/ in samenspraak met je Wijkfunctionaris collega’s aan bij netwerk en casuïstiek overleggen vanuit ervaringsdeskundig perspectief; 
 • Je werkt samen met andere organisaties en zorgprofessionals zoals Wijkracht-, Bemoeizorg-, GGZ- en Verslavingszorg medewerkers en ambulante thuisbegeleiders; 
 • Je onderhoudt contact met samenwerkingspartners, zorginstellingen en de gemeente Hengelo. 

Wat kun je verwachten van ons

 • Werken in een team met betrokken collega’s; 
 • Deelname aan intervisies;
 • Teambeleidsdagen en intervisiedagen; 
 • Gezamenlijkheid en betrokkenheid, ondersteund door je team;
 • Een afwisselende baan; 
 • Een bijzondere organisatie waar iedereen zijn ervaring heeft;
 • Bij kunnen dragen aan de transformatie van de zorg en het sociaal domein in samenwerking met externe partners en gemeenten; 
 • Ontwikkelingsmogelijkheden, denk aan trainer worden, Wrap facilitator, interne auditor, of vakgroep lid.

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden arbeidsvoorwaarden en salariëring conform de CAO-Sociaal Werk (schaal 8). Het betreft een tijdelijk contract.  

Inlichtingen en reacties
Voor informatie over deze functie kun je telefonisch contact opnemen met ons Praktijkhuis en vragen naar één van de medewerkers (053 – 230 74 46).
Je motivatie en C.V. ontvangen wij graag uiterlijk 11 augustus 2024. Deze kun je sturen naar phenschede@ixtanoa.nl, ter attentie van Ellen Voogsgeerd. De 1e gesprekken zullen plaats vinden op 15 augustus. 

Download hier de vacature in pdf-bestand.