Heb jij een zoon of dochter die in behandeling is geweest of is de behandeling in een afrondende fase? Wil je jouw ervaring met een kind dat worstelt of heeft geworsteld met psychische klachten graag inzetten om anderen vanuit een vrijwilligersrol te ondersteunen? Dan is inzet als ervaringsdeskundige ouder écht iets voor jou! 

Ixta Noa is een organisatie die werkt voor mensen met psychische problematiek vanuit ervaringsdeskundigheid. Het spreken met een ervaringsdeskundige kan ouders met een kind met psychische problematiek (h)erkenning geven, maar ook hoop en perspectief bieden. Daarnaast vinden veel ouders het prettig om te horen hoe iemand die in eenzelfde of soortgelijke situatie heeft gezeten het destijds aangepakt heeft. Ook behandelaren maken graag gebruik van de expertise van een ervaringsdeskundige.

Als ervaringsdeskundige ouder is er veel mogelijk: Je kunt een inloop bij ons op het Praktijkhuis begeleiden, maar je kunt ouders ook ondersteunen binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie in een individueel traject, bij psycho-educaties, netwerkbijeenkomsten, ouderavonden of meedenken bij projecten. Karakter en Ixta Noa hebben een samenwerkingsverband.  

Wanneer je wilt werken als ervaringsdeskundige ouder, voer je een kennismakingsgesprek met één van de medewerkers van Ixta Noa om je wensen en de mogelijkheden te bespreken. Wanneer er samen wordt besloten in de kennismaking dat het werken als ervaringsdeskundige passend is, loop je een aantal dagen mee in de praktijk. Als dit van beide kanten positief bevalt volg je een training waarin je leert hoe je jouw ervaringen in kunt zetten, zodat ze ondersteunend en/of helpend zijn voor de ander. Uiteraard sta je er ook daarna niet alleen voor. We begeleiden je individueel, en organiseren intervisiebijeenkomsten, verdiepende trainingen en vrijwilligersdagen. Je krijgt voor het werken als ervaringsdeskundige een passende vrijwilligersvergoeding, evenals een reis-en onkostenvergoeding. 

Spreekt deze vacature je aan of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Judith Broekmans via judith@ixtanoa.nl.