We zijn op zoek naar ouders die kinderen die te maken hebben of hebben gehad met emotieregulatieproblematiek, voor inzet binnen de netwerkbijeenkomsten.

Heb jij een zoon of dochter die in behandeling is geweest bij Karakter of is de behandeling in een afrondende fase? Wil je jouw ervaring met een kind dat worstelt of heeft geworsteld met psychische klachten graag inzetten om anderen vanuit een vrijwilligersrol te ondersteunen? Dan is inzet als ervaringsdeskundige écht iets voor jou! 

Het spreken van een ervaringsdeskundige kan ouders met een kind met psychische problematiek (h)erkenning geven, maar ook hoop en perspectief bieden. Daarnaast vinden veel ouders het prettig om te horen hoe iemand die in eenzelfde of soortgelijke situatie heeft gezeten het destijds aangepakt heeft. Ook behandelaren maken graag gebruik van de expertise van een ervaringsdeskundige. 

Als ervaringsdeskundige ouder is er veel mogelijk: Je kunt naast de netwerkbijeenkomsten ouders ondersteunen in een individueel traject, of aansluiten tijdens ouderavonden of psycho-educaties. Ook kun je gevraagd worden om mee te denken bij besprekingen, vergaderingen of projecten om je ervaring te delen.

Karakter en Ixta Noa hebben een samenwerkingsverband. Ixta Noa is een organisatie die werkt voor mensen met psychische problematiek vanuit ervaringsdeskundigheid. Wanneer je wilt werken als ervaringsdeskundige ouder, voer je een kennismakingsgesprek met één van de medewerkers van Ixta Noa om je wensen en de mogelijkheden te bespreken. Interesse? Benoem dit dan bij een van de behandelaren of neem zelf contact op met Judith Broekmans via judith@ixtanoa.nl.

Wanneer er samen wordt besloten in de kennismaking dat het werken als ervaringsdeskundige passend is, loop je een aantal dagen mee in de praktijk. Als dit van beide kanten positief bevalt volg je een training waarin je leert hoe je jouw ervaringen in kunt zetten, zodat ze ondersteunend en/of helpend zijn voor de ander. Uiteraard sta je er ook daarna niet alleen voor. We begeleiden je individueel, en organiseren intervisiebijeenkomsten, verdiepende trainingen en vrijwilligersdagen. Je krijgt voor het werken als ervaringsdeskundige een passende vrijwilligersvergoeding, evenals een reis-en onkostenvergoeding.