Voor de locatie Karakter hebben wij een mooie vacature open staan. Wij zijn hiervoor op zoek naar een ervaringsdeskundige met ASS-gerelateerde problematiek

Ben jij in behandeling geweest bij Karakter of is de behandeling in een afrondende fase en wil je jouw ervaring graag inzetten om anderen vanuit een vrijwilligersrol te ondersteunen? Dan is inzet als ervaringsdeskundige écht iets voor jou! 

Er zijn veel jongeren die nu aan de start van een behandeltraject staan, of er op dit moment middenin zitten. Als ervaringsdeskundige kan jij deze jongeren ondersteunen, vanuit jouw eigen ervaring. Veel jongeren geven aan het prettig te vinden om te horen hoe iemand die in een soortgelijke situatie heeft gezeten het herstel ervaren en aangepakt heeft. Het spreken van een ervaringsdeskundige kan een jongere daarnaast hoop geven in een situatie die soms uitzichtloos lijkt! 

Als ervaringsdeskundige binnen Karakter is er veel mogelijk: Je kunt jongere(n) en hun ouders ondersteunen tijdens een individueel traject, maar je kan indien je ervaring passend is ook gevraagd worden aan te sluiten tijdens psycho-educaties, groepstherapieën of trainingen. Daarnaast wordt met enige regelmaat aan onze ervaringsdeskundigen gevraagd om mee te denken tijdens besprekingen, vergaderingen of projecten om je ervaring te delen. 

Karakter en Ixta Noa hebben een samenwerkingsverband. Ixta Noa is een organisatie die werkt voor mensen met psychische problematiek vanuit ervaringsdeskundigheid. Wanneer je wilt werken als ervaringsdeskundige jongere, voer je een kennismakingsgesprek met één van de medewerkers van Ixta Noa om je wensen en de mogelijkheden te bespreken.  

Interesse? Benoem dit dan bij een van de behandelaren of neem zelf contact op met Judith via judith@ixtanoa.nl.  

Wanneer er samen wordt besloten in de kennismaking dat het werken als ervaringsdeskundige passend is, loop je een aantal dagen mee in de praktijk. Als dit van beide kanten positief bevalt volg je een training waarin je leert hoe je jouw ervaringen in kunt zetten, zodat ze ondersteunend en/of helpend zijn voor de ander. Uiteraard sta je er ook daarna niet alleen voor. We begeleiden je individueel, en organiseren intervisiebijeenkomsten, verdiepende trainingen en vrijwilligersdagen. Je krijgt voor het werken als ervaringsdeskundige een passende vrijwilligersvergoeding, evenals een reis-en onkostenvergoeding.