De kracht van Ixta Noa, met de inzet van ervaringsdeskundigheid, zit met name in het persoonlijk herstel. De stap naar het ondernemen van zingevende activiteiten, (vrijwilligers)werk of opleiding na een periode van of met een (blijvende) psychische kwetsbaarheid is vaak een grote stap. Binnen Ixta Noa kan je wat je leert begeleid in de praktijk toepassen. Wanneer je vastloopt of terugvalt, zijn wij erbij om dit op te vangen. Zo mag en kan je “vallen en opstaan” en wordt je als het ware verleid tot experimenteren met nieuwe vaardigheden, zonder aan oude niet functionele patronen of gedrag vast te moeten houden.

Met behulp van de doelen uit je begeleidingsplan werk je bij Ixta Noa aan het oppakken van het ‘normale’ dagelijkse leven. Je maakt dit plan samen met een ervaringsdeskundige vrijwilliger die begrijpt hoe moeilijk dit kan zijn. Door middel van het begeleidingsplan wordt stilstand voorkomen en beweging en zingeving georganiseerd, uiteraard in je eigen tempo!

Door ervaringen uit te wissel kunnen deelnemers elkaar helpen en ondersteunen. Ervaringen waarin jij je kunt herkennen wat weer kan bijdragen aan begrip en je herstel. Dit kan je ook helpen om inzicht te krijgen in je herstelproces en te verwerken wat je hebt meegemaakt en het een plek te geven

Binnen Ixta Noa is het tevens mogelijk om een WRAP® te maken.  De WRAP® is een persoonlijk plan dat je houvast biedt om grip te krijgen op jouw leven met een psychische kwetsbaarheid. Je kunt ook met behulp van onze trainingen en opleidingen vrijwilliger worden om vanuit je eigen ervaringen anderen te helpen.

Onze Praktijkhuizen zijn een schakel in de keten van participatie en herstel. Ixta Noa speelt een verbindende rol in deze keten op het grensvlak van welzijn en zorg. We werken veel samen met andere zorg- en welzijnsorganisaties.

Samenvattend richt Ixta Noa zich op de drie gebieden van herstel:

  • Functioneel herstel
  • Sociaal/maatschappelijk herstel
  • Persoonlijk herstel